sử dụng nguồn điện để hoạt động và điều khiển vận hành thiết bị. V

Hiển thị một kết quả duy nhất