Cảm biến áp suất dạng màng Sensys PME

Giá liên hệ

Cảm biến áp suất Sensys model PME là dòng cảm biến đo áp suất dạng màng, có cổng áp suất size G3/8″.